close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •  

  Beata Wojna pochodzi z miasta Gorlice na południu Polski. Na Uniwersytecie Complutense w Madrycie uzyskała tytuł magistra historii (1999), a także stopień doktora geografii i historii (2004). Była stypendystką hiszpańskiej Agencia Española de Cooperación Internacional oraz na Université Libre w Brukseli. Pracowała w Asociación Española de Estudios del Pacífico w Madrycie.

   

  W latach 2004-2013 była zatrudniona w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie, gdzie zajmowała kolejno stanowiska analityka, koordynatora programu ds. polityki zagranicznej UE, kierownika Biura Badań i Analiz oraz zastępcy Dyrektora. Była również wykładowcą Akademii Dyplomatycznej PISM.

   

  Prace akademickie i analityczno-badawcze pani Wojny związane są ze stosunkami międzynarodowymi w Ameryce Łacińskiej a także polityką zagraniczną Polski, Hiszpanii i UE. Jest autorką lub współautorką szeregu publikacji w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

   

  Posta­no­wie­niami Pre­zy­denta RP Beata Wojna została mia­no­wana Ambasa­do­rem Nad­zwy­czaj­nym i Peł­no­moc­nym Rze­cz­po­spo­li­tej Pol­skiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych oraz Belize, Republice Gwatemali, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, Republice Salwadoru i Republice Kostaryki. Objęła stanowisko 18 stycznia 2014 roku. W związku z otwarciem nowej Ambasady RP w Panamie, funkcję Ambasadora w Belize, Gwatemali, Hondurasie, Nikaragui i Salwadorze pełniła do 31 października 2017 r.

   

  Ambasador Wojna włada biegle językiem hiszpańskim, posługuje się także angielskim i francuskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: