close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

  W II połowie 2011 r. Polska sprawowała rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Polsce przypadło w udziale koordynować prac organów UE w szczególnie trudnym momencie, kiedy wiele państw europejskich borykało się z nadmiernym zadłużeniem swych gospodarek oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Europy miały miejsce zawirowania społeczno-polityczne, będące skutkiem fenomenu określanego mianem „arabskiej wiosny".

  Zgodnie z deklaracją złożoną przez premiera Donalda Tuska w przemówieniu do posłów Parlamentu Europejskiego, odpowiedź, jaką polska Prezydencja zamierzała dać na zaistniałą sytuację, wyrażała się w haśle „więcej Europy i więcej integracji [między państwami członkowskimi UE]". Polska działała zgodnie z zapowiedzianym planem. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w przemówieniu wygłoszonym w listopadzie ub.r. w Berlinie wezwał do jedności europejskiej i do porzucenia narodowych partykularyzmów. W celu wdrożenia rozwiązań prawnych mających uzdrowić finanse publiczne w państwach członkowskich UE, Polska koordynowała proces negocjacyjny w tej sprawie z Parlamentem Europejskim, dzięki czemu stało się możliwe przyjęcie tzw. six-packu, czyli zbioru aktów legislacyjnych, w celu poprawy nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej. Polska Prezydencja nadała impuls negocjacjom wokół optymalizacji funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, identyfikując i eliminując istniejące bariery. Ponadto pod polskim przewodnictwem rozpoczął się proces negocjacyjny, mający na celu wypracowanie porozumienia odnośnie do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (Multiannual Financial Framework) na lata 2014-2020.

   

   
     


  W zgodzie z postawą otwartości, jaka cechuje jej politykę zagraniczną, Polska zaangażowała się w zacieśnianie więzi i pogłębianie dialogu Unii Europejskiej z państwami, które sąsiadują z nią sąsiadują. W ramach tzw. Partnerstwa Wschodniego, platformy współpracy zainicjowanej w 2009 r., prowadzone były negocjacje w obszarze polityki i gospodarki z Ukrainą, Mołdową, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. W odniesieniu do sąsiadów z południa, została zorganizowana w Warszawie międzynarodowa konferencja, gdzie przeanalizowano polskie i europejskie doświadczenia w zakresie transformacji politycznych.

   

  W trakcie polskiej Prezydencji zakończyły się negocjacje w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej i został podpisany stosowny traktat akcesyjny - po ratyfikowaniu go przez wszystkie państwa członkowskie Chorwacja przystąpi w połowie 2013 r. do UE. Obok aktywności na polu politycznym, jaka charakteryzowała polską Prezydencję, drugie półrocze 2011 r. upłynęło pod znakiem licznych wydarzeń kulturalnych, takich jak Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu oraz szereg koncertów, przedstawień teatralnych i wystaw, które stały się udziałem publiczności zarówno krajowej jaki zagranicznej.   

   

     

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: